A-CURSOS 1Q 2017-18

CURSOS QUADRIMESTRALS

01. Anglés Bàsic
Dimarts i dijous. 11.30-13 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

03.Balls de saló
Dimarts i dijous. 19-20.30 h
Antiga escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

04.Boixets (A) 
Dimecres. 9-11 h
UPG (PL. Loreto, 4)

05.Boixets (B)
Dimecres. 11-13 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dijous de 20:30 a 22:00 h
CS Roís de Corella (C/ Ciutat de Laval, 22)

Dilluns i dimecres. 9.30-11.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

08.Dibuix i pintura (B)
Dimarts i dijous. 17.30-19.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 18-20 h
UPG (PL. Loreto, 4)

10. Pintura. Tècniques creatives (D)
Dilluns i dimecres.11.30-13.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 19-20.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 19.30-21 h
UPG (PL. Loreto, 4)


Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 17-18.30
UPG (PL. Loreto, 4)

15.Internet,correu electrònic i xarxes socials
Dilluns i dimecres 10-11.30 h
Centre Social Roís de Corella (Ciutat de Laval, 22)

Dimarts i dijous. 18.30-20.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Raval (C/ de la Moreria, 11)

Dilluns i dimecres. 17.30-19.30 h
C.S. Santa Anna (C/ Santa Anna, 59)

Dilluns i dijous. 9.30-11 h
UPG (PL. Loreto, 4)

20.Tall i confecció (A) 
Dimarts i dijous. 17-19 h
C.S. Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)

Dimarts i dijous. 15.30-17.30 h
CS Joan Climent (PL de les Xocolateres)

Dilluns i dimecres. 16-18 h
CS Raval (C/ De la Moreria, 11)

23. B1-Valencià elemental
Dilluns i dimecres. 18.30-20 h
UPG (Ll. Loreto, 4)

24. C1- Valencià mitjà (A)
Dilluns i dimecres. 20-21.30
UPG (PL. Loreto, 4)

25. C1- Valencià mitjà (B)
Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Dilluns i dimecres. 18.30-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)


TALLERS I EXCURSIONS


(Tallers de 10 h.)
Dilluns i dimecres, 18-19.30 (del 13 al 27 de novembre)
CS Marxuquera (PL. de l'Ermita s/n)

(Tallers de 10 h.)
Dilluns, dimarts i dimecres. 17.30-19.30 h
PEKO  (AV d'Alacant, 4)

(Tallers de 20 h.)
Dilluns, dimecres i divendres. 10-12 h
Del 13 de novembre al 1 de desembre
UPG (Pl. Loreto, 4)


(Tallers de 10 h.)
Dimarts i dijous. 9.30-12
Del 7 al 16 de novembre
UPG (Pl. Loreto, 4
Dissabtes. 
Les excursions s'anunciaran amb suficient antelació en el EL FULL i en la web de la UPG.

32 Excursions al patrimoni natural
Diumenges. 
Les excursions s'anunciaran amb suficient antelació en el EL FULL i en la web de la UPG.


No hay comentarios:

Publicar un comentario