GRAVAT: INICIACIÓ

NOM DEL CURS:

GRAVAT: INICIACIÓ A LA XILOGRAFÍA
(Taller de 10 h.)
Dimarts i dijous. 9.30-12
Del 7 al 16 de novembre
UPG (Pl. Loreto, 4)

Inscripcions del 24 al 30 d'octubre
Sorteig 31 d'octubre a les 10.30 h
Matrícula del 2 d'octubre al 6 de novembre


OBJECTIUS GENERALS:

• Explicar l'evolució històrica.
• La importància de la Xilografia 
• Desenvolupar  l'estimul creatiu.
• Contingut: Xilografia en blanc i negre.
• Concepte taca. Color. 
• Descobrir i conèixer les propietats i possibilitats plàstiques de la lluminositat 
  cromàtica en l'estampa xilogràfica. 
• (línies, superfícies buides i línies i superfícies en relleu), relacionats amb 
   la composició
• El Transfer, la fusió entre ambduesESPAIS I RECURSOS:
• Treballarem en l'Aula
• Estamparem a mà, amb la qual cosa no necessitem el Tórcul.EINES I MATERIALS A APORTAR PER L’ALUMNE:

• L'alumne portarà llibreta ,gúbies, paper de calc, acetat. 
• Un retolador permanent. I paper Súper Alfa o Rosa Espina
• Planxes de Linòleum, tintes calcogràfiques, i una cullera gran.CONTINGUT:

1. Introducció històrica.
2. Introducció dels continguts. Presentació del material, ús i procediment
3. Introducció al gravat en relleu.
4. Introducció al paper.
5. Xilografia: composició
6. Conèixer el vocabulari del gravatMETODOLOGIA


  • És prioritzarà l'activitat  pràctica i la realització d'exercicis amb atenció     personalitzada.
  • Es fomenta la participació activa i la col•laboració i relació entre els companys.

No hay comentarios:

Publicar un comentario